☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2004 rok

REJESTR  ZARZĄDZEŃ  WÓJTA  GMINY  LESZNO - 2004 rok
 
Numer Zarządzenia
 Data Zarządzenia
 Treść Zarządzenia
 ZP-0151/1/2004
 02.01.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na sporządzenie
wycen
 Or-0151/1A/2004
02.01.2004 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji
 ZP-0151/2/2004
 07.01.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wywóz
nieczystości płynnych z obiektów należących do Urzędu Gminy w Lesznie 
 ZP-0101/3/2004
09.01.2004r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na obsługę
prawną Urzędu Gminy 
 F-0151/4/2004
12.01.2004r. 
w sprawie utworzenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy
Leszno 
 ZP-0151/5/2004
14.01.2004r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na zakup
samochodu osobowo-dostawczego przez Urząd Gminy w Lesznie
 ZP-0151/6/2004
16.01.2004r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na naprawę
ulic i dróg żużlowych na terenie gminy Leszno żużlem i tłuczniem 
 ZP-0151/7/2004
20.01.2004r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wykonanie
remontów cząstkowych ulic i dróg na terenie Gminy Leszno, przy użyciu
asfaltobetonu. 
 Or-0151/8/2004
20.01.2004r. 
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Biblioteki
Publicznej Gminy Leszno 
 ZP-0151/9/2004
02.02.2004r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na
termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie 
 F-0151/10/2004
12.02.2004r. 
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004r. 
 OŚ-0151/11/2004
 01.03.2004r.
w sprawie powołania  Komisji stwierdzającej warunki bytowania zwierząt
gospodarskich utrzymywanych w Gospodarstwie Rolnym w Zaborowie
 INiOC-0151/12/2004
01.03.2004 
w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Gminy rocznej kontroli stanu
i obiegu dokumentów niejawnych 
 OŚ-0151/13/2004
22.03.2004r. 
w sprawie powołania Komisji do realizacji "Programu ograniczenia zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim dotowanym przez WFOŚiGW w Warszawie
 INiOC-0151/14/2004
 23.03.3004
w sprawie włączenia dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w struktury organizacyjne Gminnego Zespołu Reagowania do grupy zabezpieczenia logistycznego
 F-0151/15/2004
30.03.2004 
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r. 
 F-0151/16/2004
19.04.2004 
w sprawie zmian w budżecie gminy
 ZP-0151/17/2004
 19.04.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na remont dachu budynku hali sportowej w Lesznie 
 Or-0151/18/2004
21.04.2004 
w sprawie powołania Zespołu Przypadkowego dla Wasilewskiego Krzysztofa 
 Or-0151/19/2004
30.04.2004 
w sprawie wprowadzenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Leszno za 1 maja 2004r. (sobota) 
 Or-0151/20/2004
30.04.2004 
w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie, do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 
 Or-0151/21/2004
11.05.2004 
w sprawie wyboru sołtysa wsi Zaborów 
 Or-0151/22/2004
 18.05.2004
 w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
 Or-0151/23/2004
27.05.2004 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lesznie 
 ZP-0151/24/2004
27.05.2004 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wykonanie remontu ul. Mickiewicza
w Lesznie  
 ZP-0151/25/2004
27.05.2004 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych  - wybór oferenta na wykonanie remontu ul. Jaśminowej w Lesznie
 ZP-0151/26/2004
27.05.2004 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wykonanie remontu ul. Harcerksiej w Lesznie 
 F-0151/27/2004
31.05.2004 
w sprawie zmian w budżecie gminy 
 F-0151/28/004
31.05.2004 
w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie 
 ZP-0151/29/2004
31.05.2004 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wykonanie  dzieła artystycznego polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i zamontowaniu pomnika "Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej" 
 Or-0151/30/2004
 01.06.2004
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Leszno
 F-0151/32/2004
11.06.2004 
w sprawie zmian w budżecie gminy 
 Or-0151/34/2004
24.06.2004 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Małgorzata Wróblewska 
 Or-0151/35/2004
24.06.2004 
w sprawnie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Małgorzata Szymczakowska 
 F-0151/36/2004
30.06.2004 
w sprawie zmian w budżecie gminy 
 ZP-0151/37/2004
12.07.2004 
w sprawie przetargu nieograniczonego na wybór banku, który przez okres 5 lat będzie obsługiwał budżet gminy Leszno
ZP-
0151-38/2004
 21.07.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na prowadzenie regularnej komunikacji autobusowej na terenie gminy Leszno 
 ZP-0151/39/2004
23.07.2004 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na przebudowę nawierzchni Ks. J. Raczkowskiego w Lesznie - odcinek od ul. Sochaczewskiej do Al. Wojska Polskiego 
 Or-0151/40/2004
28.07.2004 
w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych 
 Or-0151/41/2004
11.08.2004 
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego dla Antoniego Abramczuk 
 ZP-0151/42/2004
30.08.2004 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na budowę chodnika we wsi Grądy w kierunku Wilkowej Wsi 
 Or-0151/43/2004
26.08.2004 
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie 
 F-0151/44/2004
30.08.2004 
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 
 ZP-0151/45/2004
 30.08.2004
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych na wybór banku, który będzie obsługiwał budżet Gminy Leszno
 INiOC-0151/46/2004
 01.09.2004
 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie oc.
 F-0151/47/2004
 03.09.2004
 w sprawie zmian w budżecie gminy
 ZP-0151/48/2004
 03.09.2004
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych na rozpoczęcie budowy drogi we wsi Kępiaste Górne w kierunku wschodnim oraz kontynuację budowy nawierzchni drogi we wsi Wąsy Kolonia
 I-0151/49/2004
 09.09.2004
 w sprawie powołania Komisji odbioru robót ujętych w Umowie Nr 12/2004 oraz w Aneksie Nr 1 dla zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie przy ul. Leśnej 13"
 Or-0151/50/04
 15.09.2004
 w sprawie powołania Komisji do porządkowania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2004r.
 ZP-0151/51/2004
 15.09.2004
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Leszno
 ZP-0151/52/2004
 15.09.2004
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zaborów
 Or-0151/53/2004
 20.09.2004
 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Lesznie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
 Or-0151/54/2004
 20.09.2004
 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Lesznie do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
 I-0151/55/2004
 21.09.2004
 w sprawie powołania Komisji odbioru robót objętych w Umowie Nr 31/2003 oraz w Aneksie Nr 1 dla zadania pod nazwą "Wykonanie rozbudowy budynku szkolnego będącego siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie przy ul. Leśnej 13"
 ZP-0151/56/2004
 28.09.2004
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych na wybór oferenta na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS
 F-0151/57/2004
 04.10.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy 
 ZP/0151/58/2004
 11.10.2004
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych na ekploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy w okresie 25.10.2004-31.12.2005
 ZP-0151/59/2004
 11.10.2004
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych na wybór oferenta na budowę wodociągu w ul. Tuwima, Bohaterów Puszczy Kampinoskiej, Sochaczewskiej w Lesznie
 Or-0151/60/2004
 11.10.2004
 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat.B), której okres przechowywania upłynął
 Or-0151/61/2004
 20.10.2004
w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych 
 Or-0151/61A/2004
25.10.2004 
w sprawie programu szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych 
 ZP-0151/62/2004
02.11.2004 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych-na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Leszno w okresie od 15.11.1004r. do 31.12.2005r. 
 Or-0151/63/2004
02.11.2004 
w sprawie wprowadzenia w dniu 12 listopada 2004r. dnia wolnego od pracy 
 F-0151/64/2004
04.11.2004 
w sprawie zmian w budżecie gminy 
 ZP-0151/65/2004
 08.11.2004
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych - na zimowe utrzymanie drógi i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości, w sezonie zimowym 2004/2005
 ZP-0151/66/2004
 08.11.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu w trybie zamówień publicznych - na wyłapywanie i przyjmowanie zwierząt (psów i kotów) do schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Leszno 
 Or-0151/67/2004
 10.11.2004
 w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego
 F-0151/68/2004
 15.11.2004
 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2005r.
 F-0151/69/2004
 29.11.2004
w sprawie zmian w budżecie gminy 
 Or-0151/70/2004
 30.11.2004
w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie 
 Or-0151/71/2004
30.11.2004 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno 
 ZP-0151/72/2004
 02.12.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego- na wyposażenie pomieszczeń Gimnazjum w Lesznie, ul. Leśna 13 
 ZP-0151/73/2004
02.12.2004 
w sprawie powolania Komisji Przetargowej celem przeprowadzeia przetargu Małych Robót, zgodnie z warunkami Banku Światowego - na remont szkoły- Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie przy ul. Stołecznej 182 - polegający na wymianie 236,33 m2 podłóg w salach dydaktycznych na posadzkę typu TARKET 
 ZP-0151/74/2004
02.12.2004 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego ponizej 60.000 EURO - na wyłapywanie i przyjmowanie zwierząt (psów i kotów) do Schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Leszno 
 Or-0151/75/2004
14.12.2004 
w sprawie wprowadznia w dniu 24 grudnia 2004r. dnia wolnego od pracy 
 Or-0151/76/2004
16.12.2004 
w sprawie przedłuzenia powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie 
 Or-0151/77/2004
16.12.2004 
w sprawie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego 
 Or-0151/78/2004
17.12.2004 
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie 
 F-0151/79/2004
21.12.2004 
w sprawie zmian w budżecie gminy 
 F-0151/80/2004
31.12.2004 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy Leszno 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2006-11-09 15:03:56)
Ostatnio zmodyfikował:
SUPERADMIN
(2006-11-09 15:11:22)

 
 
liczba odwiedzin: 4573702

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X