☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2003 rok

REJESTR  ZARZĄDZEŃ  WÓJTA  GMINY  LESZNO - 2003 rok
 
Numer Zarządzenia
 Data Zarządzenia
 Treść Zarządzenia
 ZP-0152/1/2003
6.I.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem sporządzenia wycen 
 Ośw-0152/2/2003
14.I.2003r. 
w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Lesznie ul. Leśna 13, woj. mazowieckie 
 ZP-0152/3/2003
15.I.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wywóz 
nieczystości płynnych z obiektów nalezących do Urzędu Gminy w Lesznie
 ZP-0152/4/2003
17.I.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia 
przetargu w trybie zamówień publicznych - naprawa ulic i dróg zuzlowych
na terenie Gminy Leszno zuzlem i tłuczniem 
 ZP-0152/5/2003
23.I.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wykonanie
remontów cząstkowych ulic i dróg na terenie gm. Leszno, przy użyciu
asfaltobetonu 
 F-0152/6/2003
29.I.2003r. 
w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady prowadzenia 
rachunkowości w Urzędzie Gminy w Lesznie 
 Or-0152/7/2003
30.I.2003r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Lesznie 
 Ośw-0152/8/2003
6.II.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Lesznie, ul. Leśna 13
 Or-0152/9/2003
6.II.2003r. 
w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego 
 Or-0152/10/2003
 17.II.2003r. 
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Leszno 
 Or-0152/10A/2003
 17.II.2003r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy
Leszno w zakresie: budownictwa, obsługi planu zagospodarowania
przestrzennego, ewidencji działalności gospodarczej i gospodarki
nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki komualnej, opieki
społecznej i bibliotek gminnych
 Or-0152/10B/2003
 17.II.2003r.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz
prowadzenia spraw i wykonywania zadań w imieniu Wójta Gminy w
czasie jego nieobecności 
 Or-0152/10C/2003
 17.II.2003r.
 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej
 GK-0152/11/2003
24.II.2003r. 
w sprawie rezerwacji stanowisk na targowisku w Lesznie przy ulicy
Sochaczewskiej 
 ZP-0152/12/2003
27.II.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych  - wybór oferenta na bieżące
utrzymanie sieci wodociągowej w gminie Leszno
 ZP-0152/12a/2003
27.II.2003r. 
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - na rozbudowę budynku
szkolnego będącego siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie
przy ul. Leśnej 13
 Or-0152/13/2003
12.III.2003r. 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych w Lesznie 
 Or-0152/14/2003
 12.III.2003r.
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola
Nr 1 w Lesznie 
 Or-0152/15/2003
17.III.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia w Publicznym 
Przedszkolu Nr 1 w Lesznie 
 Or-0152/16/2003
17.III.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia w Publicznym
Przedszkolu w Czarnowie 
 ZP-0152/17/2003
25.III.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - kompleksowe
ubezpieczenie Urzędu Gminy Leszno 
 Or-0152/18/2003
 26.III.2003r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania 
Or-0152/19/2003
 26.III.2003r.
 w sprawie upowaznienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej
 Or-0152/20/2003
27.III.2003r. 
w sprawie wprowadzenia "Rejestru Zarządzeń Wójta Gminy Leszno" 
 F-0152/21/2003
 31.III.2003r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2002r.
 F-0152/22/2003
31.III.2003r. 
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003r. 
 F-0152/23/2003
31.III.2003r. 
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2003r. 
 ZP-0152/24/2003
8.IV.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wykonanie
modernizacji stacji uzdatniania wody we wsi Feliksów 
 ZP-0152/25/2003
15.IV.2003r. 
w sprawie wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody we wsi
Feliksów , gmina Leszno
 Or-0152/26/2003
25.IV.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji majątku trwałego (sprzętu komputerowego) oraz
wyposażenia w Urzędzie Gminy w Lesznie  
 ZP-0152/27/2003
30.IV.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na budowę
nowych punktów świetlnych oraz wymianę skrzynek SON przy
drogach gminnych 
 ZP-0152/28/2003
30.IV.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu - wybór oferenta na
wykonanie odnowy nawierzchni ul. Szkolnej w Lesznie 
 ZP-0151/29/2003
5.V.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu - wybór oferenta na
rozbudowę budynku szkolnego będącego siedzibą Zespołu Szkół
Publicznych w Lesznie, ul. Leśna 13 
 Or-0151/30/2003
19.V.2003r. 
w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw referendum
ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003r. 
 F-0151/31/2003
26.V.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia w Zespole Szkół
Publicznych w Lesznie 
 ZP-0151/32/2003
20.V.2003r. 
w sprawie wyboru oferenta na wykonanie III etapu remontu ul. Polnej
we wsi Leszno (odcinek od posesji nr 26 do ul. Leśnej) 
 Or-0151/33/2003
30.V.2003r. 
w sprawie powołania pracowników Firmy Ochroniarskiej "Skorpion" i
pracowników Urzędu Gminy Leszno do wykonania zadań związanych
z zapewnieniem ochrony lokali obwodowych komisji do spraw
 Referendum w nocy z 7 na 8 czerwca 2003r. od godz. 2000 do 600
 Or-0151/34/2003
4.VI.2003r. 
w sprawie powołania zespołu koordynującego ochronę lokali
obwodowych komisji do spraw referendum, który będzie pełnił
stały dyżur w Urzędzie Gminy Leszno w nocy z 7 na 8 czerwca 2003r.
od godz. 2000 do 600 
 F-0151/35/2003
30.VI.2003r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy
 Or-0151/36/2003
16.VI.2003r. 
w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Lesznie ul. Polna 22, woj. mazowieckie 
 I-0151/37/2003
 16.VI.2003r.
w sprawie powołania Komisji odbiorczej dla zadania : "Budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Sochaczewskiej, Szkolnej, Strażackiej,
Harcerskiej, Partyzantów, Podchorążych, Wrzosowej, Leśnej, 
Młynarskiej, Murarskiej, Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie 
 ZP-0151/38/2003
28.VI.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - na wykonanie projektu 
budowy chodnika na dł. ok. 600 mb i elementów jezdni przy drodze
nr 580 (ul. Chopina) we wsi Grądy w kierunku Wilkowej Wsi  
 Or-0151/39/2003
30.VI.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Or-0151/40/2003
 30.VI.2003r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Or-0151/41/2003
30.VI.2003r. 
w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
 ZP-0151/42/2003
 30.VI.2003r.
w sprawie wyboru oferenta na dostawę i podłączenie 2 zestawów
komputerów do Urzędu Gminy w Lesznie 
 ZP-0151/43/2003
30.VI.2003r. 
w sprawie wyboru oferenta na wykonanie posadzki z wykładziny
Gamrat Specjal w holu budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie 
 Or-0151/44/2003
9.VII.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Lesznie 
 ZP-0151/45/2003
7.VII.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu - wybór oferenta na wykonanie remontu dachu w OSP
w Lesznie 
 ZP-0151/46/2003
7.VII.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wykonanie
wymiany okieni i drzwi w Ośrodku Zdrowia w Lesznie
 DG-GZ-0151/47/2003
 16.VII.2003r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż 5 działek 
budowlanych będących własnością gminy Leszno 
 DG-GZ-0151/48/2003
16.VII.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości
zabudowanej położonej we wsi Łubiec, będącej własnością gminy Leszno
 Or-0151/49/2003
22.VII.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
 Or-0151/50/2003
22.VII.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
 ZP-0151/51/2003
22.VII.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru zadania "Rozbudowa budynku szkolnego
będącego siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie przy ulicy
Leśnej 13"
 ZP-0151/52/2003
 30.VII.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wykonanie
remontu dachu w OSP w Leszne 
 ZP-0151/53/2003
30.VII.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na
kontynuację modernizacji nawierzchni drogi w Grądach w kierunku
Marianowa , gm. Leszno
 Or-0151/54/2003
1.VIII.2003r. 
w sprawie przedłozenia powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Nr 1 w Lesznie 
 F-0151/55/2003
1.VIII.2003r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy 
 Or-0151/56/2003
 19.VIII.2003r.
w sprawie powołania Komisji Obwodowej Nr 2 w Lesznie w składzie
jak w załączniku nr 1.  
 F-0151/57/2003
 26.VIII.2003r.
 w sprawie przedłozenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2003r.
 Or-0151/58/2003
27.VIII.2003r. 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola
Nr 1 w Lesznie 
 ZP-0151/59/2003
1.IX.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem  przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na zmianę
kotłowni z węglowej na olejową w budynku przy ul. Leśnej 5 w
Zaborowie (Ośrodek Zdrowia)
 ZP-0151/60/2003
1.IX.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na wykonanie
modernizację ogrzewania w budynku przy ul. Kujawskiego w Zaborowie 
 ZP-0151/61/2003
 9.IX.2003r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na dostawę
oleju opałowego EKOTERM PLUS
 ZP-0151/62/2003
 11.IX.2003r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu w trybie zamówień publicznych - wybór oferenta na budowę
nawierzchni ul. Piekarskiej  w Lesznie
 Or-0151/63/2003
 12.IX.2003r.
w sprawie powołania Komisji ds. porządkowania dokumentów
z referendum ogólnokrajowego
 DGiGZ-0151/64/2003
 16.IX.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz 5 działek budowlanych
będących własnością gminy Leszno 
 F-0151/65/2003
18.IX.2003r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy
 ZP-0151/66/2003
 10.X.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na
zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania,
zwalczania śliskości ,w sezonie zimowym 2003/2004.
 ZP-0151/67/2003
 14.X.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na
udzielenie zamawiającemu kredytu na sfinansowanie rozbudowy budowy
budynku szkolnego będącego siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w
Lesznie w wys. 2 mln zł.
 ZP-0151/68/2003
 20. X. 2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na
odbiór ścieków z terenu Gminy Leszno
 F-0151/69/2003
29.X.2003r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy
 ZP-0151/70/2003
 24.X.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na budowę
nowych punktów świetlnych we wsi Wyględy, gmina Leszno
 ZP-0151/71/2003
24.X.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na budowę
nowych punktów świetlnych we wsi Grądy, gmina Leszno
 Or-0151/72/2003
5.XI.2003r.
w sprawie powołania Komisji ds. porządkowania dokumentów z wyborów
samorządowych przeprowadzonych w 2002r.
 ZP-0151/73/2003
5.XI.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na budowę
nowych punktów świetlnych we wsi Grądy, gmina Leszno
 ZP-0151/74/2003
 5.XI.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej-wybór oferenta na budowę
nowych punktów świetlnych we wsi Wyględy, gmina Leszno
 ZP-0151/75/2003
 12.XI.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na
termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie
przy ulicy Leśnej 13.
 ZP-0151/76/2003
 17.XI.2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wybór oferenta na
przygotowanie i dostawę posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych
w Zaborowie
 F-0151/77/2003
 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji okresowej środków trwałych gminy i wyposażenia
gospodarki komunalnej
 F-0151/78/2003
 15.XII.2003r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2004r.
 F-0151/79/2003
 16.XII.2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
 Or-0151/80/2003
 19.XII.2003r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
 Or-0151/81/2003
19.XII.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nzuczycieli ubiegającach
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Or-0151/82/2003
 30.XII.2003r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Lesznie
 F-0151/83/2003
 30.XII.2003r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
 Or-0151/84/2003
 30.XII.2003r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy
 F-0151/85/2003
31.12.2003r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia
inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie
Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2006-11-09 15:03:31)
Ostatnio zmodyfikował:
SUPERADMIN
(2006-11-09 15:07:29)

 
 
liczba odwiedzin: 4573701

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X