☰ Menu Prawe Menu ☰
Leszno
Grafika zawierająca herb Leszno

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2007 rok

REJESTR ZARZĄDZENIEŃ WÓJTA GMINY LESZNO - 2007 ROK

Numer Zarządzenia          

Data Zarządzenia       

 Treść Zarządzenia                                                                                                  

 ZP-0151/1/2007              

02.01.2007r. 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dla zadania pn. "Rozpoczęcie budowy kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków"
 ZP-0151/2/2007  08.01.2007r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na naprawę ulic i dróg gruntowych na terenie Gminy Leszno
 ZP-0151/3/2007  08.01.2007r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na wykonanie remontów cząstkowych ulic i dróg na terenie Gminy Leszno, przy użyciu asfaltobetonu
 Or-0151/4/2007  10.01.2007r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. obsługi Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 ZP-0151/5/2007  22.01.2007r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na budowę wodociągu przy ul. Leśnej w Lesznie
 ZP-0151/6/2007  29.01.2007r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę Leszno
 Or-0151/7/2007  29.01.2007r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. obsługi kasy
 Or-0151/8/2007  01.02.2007r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w części dotyczącej składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Or-0151/9/2007 12.02.2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Leszno
Or-0151/10/2007 23.02.2007r. w sprawie zasad postępowania z nieaktualnymi pieczątkami oraz uszkodzonego wyposażenia i sprzętu znajdującego się w poszczególnych pokojach
Or-0151/11/2007 01.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Trzciniec - Stelmachowo oraz rady sołeckiej
Or-0151/12/2007 01.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Gawartowa Wola oraz rady sołeckiej
F-0151/13/2007 01.03.2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007r.
 Or-0151/14/2007  05.03.2007r.  w sprawie wyboru sołtysa wsi Zaborów oraz rady sołeckiej
 Or-0151/15/2007

 05.03.2007r.

 w sprawie wyboru sołtysa wsi Wiktorów oraz rady sołeckiej
Or-0151/16/2007 05.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Czarnów oraz rady sołeckiej
Or-0151/17/2007 05.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Zaborówek oraz rady sołeckiej
 Or-0151/18/2007  05.03.2007r.  w sprawie wyboru sołtysa wsi Wąsy Wieś oraz rady sołeckiej
Or-0151/19/2007 09.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Wilków - Plewniak oraz rady sołeckiej
 Or-0151/20/2007  09.03.2007r.  w sprawie wyboru sołtysa wsi Wilkowa Wieś oraz rady sołeckiej
Or-0151/21/2007 09.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Powązki oraz rady sołeckiej
Or-0151/22/2007 09.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Korfowe oraz rady sołeckiej
Or-0151/23/2007 09.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Feliksów oraz rady sołeckiej
Or-0151/24/2007  09.03.2007r.   w sprawie wyboru sołtysa wsi Wąsy Kolonia oraz rady sołeckiej  
ZP-0151/25/2007 12.03.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na prace związane z kruszeniem i pozyskiwaniem gruzu betonowego o frakcji 0-50 mm
Or-0151/26/2007 12.03.2007r. w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej w celu dokonania weryfikacji obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, których właścicielem jest Gmina Leszno w zakresie warunków technicznych możliwości bezpiecznej ewakuacji, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
IN i OC-0151/27/2007

13.03.2007r.

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w celu dokonania likwidacji sprzętu obrony cywilnej w związku z pożarem w magazynie OC
F-0151/28/2007 13.03.2007r. w sprawie utworzenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy Leszno
Or-0151/29/2007 16.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Łubiec oraz rady sołeckiej
Or-0151/30/2007 16.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Grądy - Grądki oraz rady sołeckiej
Or-0151/31/2007 16.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Marianów oraz rady sołeckiej
Or-0151/32/2007 16.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Walentów - Podrochale oraz rady sołeckiej
Or-0151/33/2007 16.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Szadkówek - Tow. Czarnów oraz rady sołeckiej
F-0151/34/2007 19.03.2007r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
załącznik nr 1 - realizacja dochodów Gminy w 2006r.
załącznik nr 2 - realizacja wydatków Gminy w 2006r.
załącznik nr 3 - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy za 2006r.
Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Or-0151/35/2007 23.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Roztoka oraz rady sołeckiej
Or-0151/36/2007 23.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Kępiaste oraz rady sołeckiej
Or-0151/37/2007 23.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Wólka oraz rady sołeckiej
Or-0151/38/2007 23.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Wyględy oraz rady sołeckiej
Or-0151/39/2007 23.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Wilkowa Wieś oraz rady sołeckiej
Or-0151/40/2007 23.03.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Leszno oraz rady sołeckiej
ZP-0151/41/2007 29.03.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na prace związane z kruszeniem i pozyskiwaniem gruzu betonowego o frakcji 0-50 mm
ZP-0151/42/2007 29.03.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu ograniczonego powyżej 60.000 EURO na budowę kanalizacji przy ul. Leśnej i Polnej w Lesznie (I etap)
ZP-0151/43/2007 06.04.2007r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu sieci wodociagowej w ulicy Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach oraz w ulicy - nr działki 81/12 w Wyględach

Or - 0151/44/2007 11.04.2007r. w sprawie przekazania obsługi finansowo - księgowej do placówek oświatowych
Or - 0151/45/2007 11.04.2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. księgowości budżetowej
F-0151/46/2007 16.04.2007r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej kasy Urzędu Gminy w Lesznie
Or-0151/47/2007 16.04.2007r. w sprawie wyboru sołtysa wsi Leszno oraz rady sołeckiej
Or-0151/48/2007 23.04.2007r. w sprawie: wprowadzenia w dniu 4 maja 2007r. dnia wolnego od pracy
Or-0151/49/2007 23.04.2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno
F-0151/50/2007 23.04.2007r. w sprawie: zmian do zakładowego planu kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i wszystkich jednostek budżetowych gminy wprowadzonego Zarządzeniem nr 85/2006 Wójta Gminy Leszno z dnia 31.10.2006r.
ZP-0151/51/2007 07.05.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000 EURO na wykonanie projektów technicznych dla zadania pn. "Budowa budynku Przedszkola w Zaborowie"
ZP-0151/52/2007 07.05.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wykonanie projektu budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie
ZP-0151/52/2007 14.05.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na budowę kanalizacji przy ul. Ks. Raczkowskiego w Lesznie
F-0151/54/2007 17.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy
ZP-0151/55/2007 18.05.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Lesznie
ZP-0151/56/2007 22.05.2007r. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego budowy wodociągu przy ul. Leśnej w Lesznie
F-0151/57/2007 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Biblioteki Publicznej Gminy Leszno za 2006r.
F-0151/58/2007 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Świetlicy w Czarnowie za 2006r.
F-0151/59/2007 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Świetlicy w Lesznie za 2006r.
F-0151/60/2007 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia Świetlicy w Łubcu za 2006r.
F-0151/61/2007 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Świetlicy w Zaborowie za 2006r.
ZP-0151/62/2007 29.05.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na remont Publicznego Przedszkola nr 1 w  Lesznie przy ul. Polnej 22
Or-0151/63/2007/DO 31.05.2007r. w sprawie powołania komisji do porządkowania dokumentów z wyborów do organów samorządu terytorialnego - 2006r.
 ZP-0151/64/2007  01.06.2007r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, uproszczonego, poniżej 60.000 EURO na rozpoczęcie remontu elewacji budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie (Ochotnicza Straż Pożarna)
Or-0151/65/2007 04.06.2007r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Główny specjalista ds. architektury i zagospodarowania przestrzennego
Or-0151/66/2007 06.06.2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach w Gminie Leszno na rok 2007
Or-0151/67/2007 20.06.2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
ZP-0151/68/2007 22.06.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych na modernizację budynku w Czarnowie
PZP-0151/69/2007 25.06.2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Or-0151/70/2007 26.06.2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno
 Or-0151/71/2007  06.07.2007r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
Or-0151/72/2007 11.07.2007r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie
ZP - 0151/73/2007 11.07.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych na modernizację nawierzchni drogi we wsi Wąsy, Gmina Leszno
ZP - 0151/74/2007 11.07.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych na modernizację nawierzchni drogi we wsi Kępiaste, Gmina Leszno
ZP - 0151/75/2007 11.07.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych na modernizację nawierzchni drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa, Gmina Leszno
ZP - 0151/76/2007 11.07.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu
Or - 0151/77/2007 12.07.2007r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
F - 0151/78/2007 12.07.2007r.

w sprawie: ustalenia jednolitych zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Lesznie

wyłączono jawność załącznika nr 1 do zarzadzenia na podstawie art. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. 2005 Nr 196, poz. 1631)   

F - 0151/79/2007 19.07.2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy
IN i OC - 0151/80/07 08.08.2007r.

w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Leszno w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w wojeówdztwie mazoiweckim

wyłączono jawność załączników nr 1, 2 i 3 do zarzadzenia na podstawie art. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. 2005 Nr 196, poz. 1631)

ZP - 0151/81/2007 08.08.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie
Or - 0151/82/2007 10.08.2007r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
F - 0151/83/2007 20.08.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy
DG i GZ 0151/84/2007 21.08.2007r. w sprawie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Leszno
ZP - 0151/85/2007 29.08.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) na budowę wodociągu przy ul. Wrzosowej w Lesznie
ZP - 0151/86/2007 29.08.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) na rozpoczęcie modernizacji ul. Górnej we wsi Grądy, Gmina Leszno
ZP - 0151/87/2007 29.08.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) modernizacji nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek, Gmina Leszno
F - 0151/88/2007 29.08.2007r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007r.

Załącznik nr 1 - sprawozdanie finansowe z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2007r.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2007r.

Załącznik nr 3 - informacja o wykonaniu inwestycji i remontów w I półroczu 2007r.

Załącznik nr 4 - informacja opisowa z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Czarnowie w I półroczu 2007 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Lesznie w I półroczu 2007 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Łubcu w I półroczu 2007 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy w Zaborowie w I półroczu 2007 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w I półroczu 2007 roku

Or - 0151/89/2007 29.08.2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno
F - 0151/90/2007 14.09.2007r. w sprawie: instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, dla których Urząd Gminy prowadzi obsługę finansowo - księgową.
ZP-0151/91/2007 20.09.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnów, Gawartowa Wola, Grądki, Plewniak, Podrochale, Rochale Wielkie, Szadkówek, Towarzystwo Czarnów, wsi Trzciniec, Walentów i części wsi Wilkowa Wieś, Wilków, Stelmachowo i wsi Leszno (obręb PGR Leszno)
ZP-0151/92/2007 20.09.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus
ZP-0151/93/2007 20.09.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie
ZP-0151/94/2007 20.09.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości, w sezonie zimowym 2007/2008
F-0151/95/2005 20.09.2007r. w sprawie zmian Załącznika nr 1 do zakładowego planu kont Instytucji Kultury wprowadzonego Zarządzeniem nr 81/2004 Wójta Gminy Leszno z dnia 31.12.2004r.
Or-0151/96/2007 28.09.2007r. w sprawie: upowaznienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
F-0151/97/2007 28.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy
ZP-0151/98/2007 28.09.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnów, Gawartowa Wola, Grądki, Plewniak, Podrochale, Rochale Wielkie, Szadkówek, Towarzystwo Czarnów, wsi Trzciniec, Walentów i części wsi Wilkowa Wieś, Wilków, Stelmachowo i wsi Leszno (obręb PGR Leszno)
ZP-0151/99/2007 28.09.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę nawierzchni ul. Sienkiewicza w Lesznie
Or-0151/100/2007 28.09.2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
DG i GZ-0151/101/2007 09.10.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia (położonej: województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Leszno), w obrębie Zaborów, oznaczonej jako działka ew. nr 417 o powierzchni 900 m2, będącej własnością Gminy Leszno
 Or-0151/102/2007 09.10.2007r.   w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2007 roku  
F-0151/103/2007 29.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy
ZP-0151/104/2007 29.10.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę wodociągu w ul. Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach
ZP-0151/105/2007 29.10.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę wodociągu w ul. Parkowej w Wiktorowie
ZP-0151/106/2007 29.10.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę nawierzchni ul. Sienkiewicza w Lesznie
ZP-0151/107/2007 02.11.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na budowę nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ul. Tuwima w Lesznie
I-0151/108/2007 07.11.2007r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru końcowego budowy ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie
F-0151/109/2007 15.11.2007r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008r.

Zarządzenie Nr 109/2007 Wójta Gminy Leszno z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok oraz projekt uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie uchwalenia budżetu gminy Leszno na rok 2008.

Załącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2008r.

Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2008r.

Załącznik Nr 3 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010  

Załącznik Nr 3a - zadania inwestycyjne w 2008r.

Załącznik Nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Załącznik Nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

Załącznik Nr 6 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocnicznych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008r.

Załącznik Nr 7 - dotacje podmiotowe w 2008r.

Załącznik Nr 8 - dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane przez podmioty nieniależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

Załącznik Nr 9 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Część opisowa do projektu uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.

F-0151/110/2007 26.11.2007r. zmian w budżecie gminy  
Or - 0151/111/2007 03.12.2007r. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Leszno
ZP-0151/112/2007 03.12.2007r. powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Leszno
F-0151/113/2007 06.12.2007r. zmian w budżecie gminy
F-0151/114/2007 27.12.2007r. zmian w budżecie gminy
F-0151/115/2007 31.12.2007r. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w Lesznie
Or-0151/116/2007 31.12.2007r. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - młodszy referent ds. ewidencji działaności gospodarczej
Or-0151/117/2007 31.12.2007r. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Domżalska-Kacprzak
(2007-02-21 12:53:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Domżalska-Kacprzak
(2008-01-17 14:12:58)

 
 
liczba odwiedzin: 4573705

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X