Zapytanie ofertowe - nr sprawy IZF.271.2.17.2019 - Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty

Zapytanie ofertowe - nr sprawy IZF.271.2.17.2019 - Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty

/Zapytanie ofertowe - IZF.271.2.17.2019/, /Załącznik w WORD/, /Wzór umowy/, /Przedmiar Leszno/, /Przedmiar Czarnów/.

 

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do zapytania ofertowego nr IZF.271.2.17.2019 – dotyczącego Otwartych Stref Aktywności, Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innej formy zabezpieczenia antykorozyjnego niż ocynk ogniowy. 

 

/DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LESZNO/ - /Opis/, /Rys. nr 1/, /Rys. nr 2/, /Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/.

 

/DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZARNÓW/ - /Opis/, /Rys. nr 1/, /Rys. nr 2/, /Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/.

 

Wytworzył:
Agnieszka Kołnierzak
Udostępnił:
Agnieszka Kołnierzak
(2019-08-12 17:00:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kołnierzak
(2019-08-13 12:04:11)